Styrkende familieledelse

En familie er som en liten bedrift. Man vil gjerne at bedriften skal vokse og ha suksess. Alle grûndere bruker mye tid på bedriften sin. I allefall om de vil at den skal lykkes. Slik er det med familien også. Vi kan se på den som en liten grûnder-berdift som…

Hjemmearbeidende vs. Hjemmeværende

For ca ett år siden var det en artikkel om meg i Bergens tidene om at jeg er hjemme med barna. Da jeg leste igjennom før den ble publisert, hadde artikkelforfatteren skrevet at jeg var «hjemmearbeidende». Jeg sa jeg heller ville at det skulle stå «hjemmeværende». Grunnen til det er…