Barn trenger å ikke få alt de vil ha

Det blir sagt at når man har mange barn, så lærer barna seg å dele. Det er ikke bare snakk om å dele en leke, eller å dele godteri med noen. Dette kan alle barn lære seg selv om de ikke har så mange søsken. Det handler om mer enn…