Spørsmål og svar om kirken

En av klassevenninnene til min eldste datter spurte om jeg kunne svare på noen spørsmål om kirken vi tilhører. Det er i forbindelse med en skoleoppgave. Det kunne jo være at noen andre også lurer på noe, så jeg tenkte jeg kunne legge ut noen av hennes spørsmål spørsmål med svar her på bloggen.

Så om du er nyskjerrig, så vær så god 🙂 Dette er hentet fra blant annet kirken sin offisielle hjemmeside på norsk.

20 spørsmål og svar om Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige

1) Hva betyr ”Siste Dagers Hellige”?

Svar: De første kristne ble kalt ”hellige”. ”Siste Dagers” er ment å skulle skille mellom vår tids kirke og den opprinnelige kirken på Kristi tid.

Siden Kirkens navn er ganske langt, er det greit å si ”mormonkirken” eller ”mormonene” også, men man bør bruke Kirkens riktige navn først. Det kommer fra Mormons bok.

2) Hvor mange mormoner er det i Norge og i verden?

Det er 4300 i Norge og 14 millioner i verden (2010).

3) Hvordan blir Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ledet?

På verdensbasis blir Kirken ledet av 15 apostler. Han som har vært apostel lengst, er Kirkens president, og han blir også kalt profet. I dag er dette Thomas S. Monson. Han har valgt to andre apostler som rådgivere. Disse tre fungerer som ”Det første presidentskap og er Kirkens øverste ledelse. De tolv andre apostlene er Kirkens nest høyeste ledelse og kalles ”De tolv apostlers kvorum”.

Menighetene ledes lokalt av en biskop (kan sammenlignes med prest i Den norske kirke), som har dette kallet ved siden av sin vanlige jobb. Ingen av de lokale lederne mottar lønn for sin tjeneste. Forskjellige ansvarsoppgaver i menighetene går på omgang blant medlemmene.

4) Hva tror mormonene på?

Det viktigste de tror på, er at Jesus Kristus er Guds sønn og menneskenes Frelser. Alle andre som tror på Kristus, anses som medkristne, selv om man kan ha ulike meninger ellers.

Kirken er en gjenopprettelse av Det nye testamentes kristendom. Guds myndighet gikk tapt fra jorden da apostlene døde, og den måtte bli gjengitt. Mormonene tror at gjenopprettelsen begynte tidlig på 1800-tallet med åpenbaringer til Joseph Smith.

De tror dessuten at Gud fortsatt taler til menneskene, at han har kalt nye apostler og profeter, og at åpenbaring finner sted i dag akkurat som i gammel tid. Mange av disse åpenbaringene har dessuten blitt formelt innlemmet i nye bøker med hellig skrift. Den mest kjente er Mormons bok.

Videre tror de at livet på jorden er en fortsettelse av et åndelig liv hos Gud før de ble født. Når man dør, kommer man til et ventested hvor alle får mulighet til å høre om Kristus og evangeliet. Til slutt oppstår man og kan få bo hos Gud i evighet. Dette er bare mulig fordi Kristus har frelst menneskene gjennom sin død og oppstandelse, derfor kalles det Frelsesplanen.

5) Hva lærer Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige om Gud?

• Gud, Jesus Kristus og Den Hellige ånd er tre adskilte vesener
• Gud og Jesus Kristus har en himmelsk, men følbar kropp av kjøtt og ben
• Den Hellige Ånd er en person i ånds skikkelse
• Gud Faderen er vår ånds far
• Gud Sønnen, Jesus Kristus, er vår åndelige bror og den eldste av Guds åndebarn
• Gud Den Hellige Ånd leder alle søkende mennesker til Gud, og Den Hellige Ånds kraft gis som en gave etter dåpen. Åndelige opplevelser i forskjellige kirker og trossamfunn kan både være Den Hellige Ånds kraft og andre krefter vi ikke kjenner til. Det er ikke opp til oss å dømme om dette.

6) Hva er det viktigste som skiller Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige fra andre kristne kirker?

Noe av det viktigste er at mormonenes tro ikke bare er basert på det som står i Bibelen, men også på annen hellig skrift, for eksempel Mormons Bok. Dessuten tror de at det er viktig å lytte til profeter i vår egen tid.

Forestillingen om Gud er annerledes, og det er også tanken om at menneskene har levd hos Gud før de kom til jorden (se p. 4 og 5).

7) Er det bare Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som har sannheten?

Kirken hevder at Jesus Kristus helt konkret viste seg for en ung mann som het Joseph Smith og gjenoppbygde kirken sin med hans hjelp, slik den var på apostlenes tid. Mange sannheter forsvant eller ble forvansket gjennom århundrene etter deres død. Derfor er det mange andre kirker som besitter større og mindre deler av Kristi opprinnelige lære, men mangler allikevel viktige brikker.

8) Er det bare Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som får åpenbaring?

Nei, for åpenbaring kan komme på mange forskjellige måter. Trossamfunn kan få åndelig veiledning for sin virksomhet, og enkeltmennesket kan få det samme for sitt liv. Jesus Kristus kan inspirere til mye godt og kan vise seg for personer som får en bestemt misjon, for eksempel til forkynnelse/vekkelse/fredsarbeid etc. Men Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble gjenopprettet av Jesus Kristus selv gjennom direkte åpenbaring til Joseph Smith og hevder at den fortsatt ledes på denne måten.

9)Hvordan arter søndagsmøtene seg?

Det er tre timer. De to første er slik: Barneforeningnen, som vi kaller Primærforeningen, har egne klasser etter barnas alder, samt felles samlingstund og sangstund. Ungdommen er den første timen delt inn i gutte-og jente-klasse, og den andre timen er ungdommene delt inn etter alder og da er jenter og gutter blandet. Det amme med voksene (over 18 år); første time delt menn og kvinner, andre timen er de samlet alle sammen.
Så den siste timen er det nadverdsmøte, hvor absolutt alle er samlet. Da er det tre personer som holder en tale hver. Dette kan være hvem som helst av medlemmene. De er naturligvis spurt på forhånd.

10) Finnes det et helvete?

Ja, men mest nei.

• Ja: Helvete kan være et mellomstopp i en avgrenset periode for urettferdige mennesker før oppstandelsen, hvor de opplever anger og lidelse på grunn av det livet de har levd.

• Ja: Det er et endelig sted for de uhyre få som med vilje motarbeider Gud etter at de har sett ham og med full sikkerhet kjenner ham. De finner glede i ondskap og velger dette selv. Gud piner ingen.

• Nei: Den endelige tilstanden for de aller, aller fleste er grader av en himmelsk herlighet, altså frelse.

11) Er det bare mormonene som blir frelst?

Enhver religion har sin vei til frelse. De som oppfyller kravene i sin religion, vil få den frelsen de etterstreber. Det gjelder også medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Alle mennesker vil før eller siden få høre om Kristi lære og ta stilling til den.

12) Er kvinner og menn likestilte i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige?

Kvinners og menns oppgaver kan være litt forskjellige, men er like viktige. Forskjellen ligger i at bare kvinner kan bære og føde barn, og bare menn kan ha prestedømmet og være åndelige ledere. I oppfostringen av barna er kvinnene avhengige av mennene, og i sitt åndelige lederskap er mennene avhengige av kvinnene.

13) Hva er Mormons Bok?

Mormons bok er historien om et folk som dro over fra den gamle til den nye verden (Amerika) før Kristus ble født. Den forteller blant annet at Kristus besøkte Amerika etter sin død, og boken er dermed ved siden av Bibelen et viktig vitne om at han er noe mer enn et vanlig menneske, nemlig vår Frelser. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sidestiller Mormons Bok med Bibelen som hellig skrift.

14) Hva skjer når vi dør?

Kroppen og ånden skilles fra hverandre når man dør. De døde går til åndenes verden hvor de har en bevisst eksistens. Der venter de til oppstandelsen når de skal få kroppen sin tilbake. I denne tilværelsen forkynnes også evangeliet, og det er mulighet for omvendelse.

15) Hvorfor har dere templer?

Det er spesielt hellige steder. Medlemmer reiser dit en gang i blant for å delta i religiøse handlinger. Det viktigste er de alvorlige løftene de gir til Gud om å vie livet sitt til ham, følge budene og gjøre godt mot andre. Et annet eksempel på en hellig handling er å gifte seg for tid og all evighet. Tempelritualene kan også utføres på vegne av avdøde. Det er bare de som føler seg åndelig klare til det og er fullt ut engasjert i Kirken, som reiser til tempelet.

16) Praktiserer mormonene flergifte/polygami?

Nei. Ekteskap mellom én mann og mer enn én kvinne ble praktisert innenfor Kirken på 1800-tallet, men siden 1890 har flergifte vært strengt forbudt. Ingen kan praktisere det og beholde sitt medlemskap. Polygamistgrupper og enkeltpersoner som praktiserer flergifte i dag, har absolutt ingen tilknytning til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

17) Hvorfor kan dere ikke drikke vin når Jesus gjorde det?

Det er helt andre markedskrefter som står bak distribusjon av alkohol i dag enn på Jesu tid. Alkoholavhengighet rammer enkeltmennesker og familier i stort omfang. Selv om de fleste takler et moderat alkoholforbruk, er det mange som ikke gjør det, og det er en solidaritetshandling å avstå totalt.

18) Har kirkesamfunnet andre underordene organisjoner som for eksempel Misjonsorganisjoner, barn og ungdomsorganisjoner? Fortell litt om de.

Prestedømmet, som er mennene, Hjelpeforeningen, som er kvinnene og faktisk verdens eldste kvinneorganisasjon. «Unge menn» er gutter mellom 12-18 år, «Unge kvinner» er jenter fra 12-18 år. «Primærforeningen» er barn fra 1, 5 til 12 år som igjen er delt inni klasser etter alder.

19) Hvorfor bør man ikke ha sex uten å være gift?

Seksualakten er hellig i den forstand at den representerer skapelsen av nytt liv. Det seksuelle forsterker kjærligheten og samhørigheten mellom to som vil dele livet sammen, og ekteskapet verner om dette forholdet. Sex løsrevet fra et forpliktende ekteskap har først og fremst et egosentrisk motiv og kan ha mange tragiske følger som uønskede svangerskap, aborter og kjønnssykdommer.

20) Hvordan er det å være mormon?

Mormonisme er ingen ”søndagsreligion”, den er en integrert del av livet. Medlemmene etterlever de etablerte kristne verdiene og feirer de vanlige nasjonale og private festdagene. ”Visdomsordet” gjør at de ikke bruker alkohol, tobakk, kaffe eller te. Som menighet faster de en gang i måneden og gir det de sparer til de trengende. De betaler tiende til Kirken (ti prosent av sin inntekt), slik at den er selvfinansiert. Ungdom drar ofte ut som misjonærer etter at de er ferdige med videregående skole. Mange ungdommer har religionsundervisning i Kirken før de går på skolen om morgenen. Mange fremhever verdien av å ha fått gode svar på spørsmålet om meningen med livet, det vil si hvor de kommer fra, hvorfor de lever og hvor de går hen etter døden.

Selv har jeg gått alle klassene opp igjennom og har hatt mange oppgaver. Jeg har vært sangleder i primærforeningen, ledet klasser og nå er jeg en an tre ledere for Unge kvinner, og det liker jeg veldig godt! Unge kvinner og Unge menn har aktiviteter på onsdager også, og en gang i måneden arrangeres det dans for ungdommene i alle menighetene.

Til slutt vil jeg dele en fin snutt fra mormon messages, den er laget av kirken og lest av profeten. Den er kjempefin, (varer 1,35 min):

 

http://www.youtube.com/watch?v=KYhDhiojBPA

 

Hvis du har spørsmål, så er det bare å spørre i vei!

Nå går det mot legging her i huset:)

Linda

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

4 Comments:

  1. Veldig interessant å lese. Likte spesielt synet dere har på helvete.
    Men hvordan i alle dager klarer du deg uten kaffe?

    • Hehe, jeg har alltid klart meg uten kaffe, så jeg har jo ikke noe å sammenlikne med. Men jeg liker jo kakao:) haha

  2. Veldig interessant skrevet, og veldig god forklart så alle kan forstå 🙂 Supert innlegg 🙂

Comments are closed