Like gull verdt som Stordalen

Apropos det at vi som ikke jobber for penger er snyltere fordi vi mottar kontantstøtte og fordi vi ikke betaler skatt: Jeg kom til å tenke på hva som skal til for å kalles snylter. Altså, jeg er hjemmeværende og mottar kontantstøtte når jeg har barn i den alderen (ikke…