Hjemmeundervisning – mangel på kunnskap og opplysning

Hjemmeundervisning passer ikke for alle. Noen lærer og trives fint på skolen.
Men, skolen passer ikke så bra for alle. Barn er forskjellige og lærer best på ulike måter. Noen hater skolen og vil styre tiden selv og studere hva de vil, når de vil og så lenge de vil. Er det ikke flott at man kan velge!?

Dessverre er det stor mangel på kunnskap om hjemmeundervisning blandt lærere og andre kommuneansatte. Samt foreldre. Selv visste jeg ikke om denne muligheten før for inntil noen få år siden. Dette ønsker jeg å gjøre noe med, ved å spre budskapet om alt det fine ved hjemmeundervisning og kunnskap rundt det.

Første gang vi tok M og L ut av skolen for å ha hjemmeundervisning, ble den ene læreren skeptisk og følte kanskje en form for mistillit. Hun lurte veldig på hvorfor vi tok jentene ut av skolen og om hvordan vi hadde fått godkjent det av kommunen.

Det handlet ikke om mistillit fra vår side i det hele tatt. Det er heller ikke slik at noen skal godkjenne noe opplegg om hjemmeundervisning. Det man gjør, hvis man vil ha hjemmeundervisning, er å sende en mail til kommunen om at dere skal starte med hjemmeundervisning. Og så starter dere bare opp, midt i skoleåret om dere vil. Les mer HER på Norsk hjemmeundervisningsforbundets sider.

I skolen er det mange fine folk som jobber. Jeg er veldig fornøyd med de lærerne våre barn har hatt, og har. Likevel er det ikke alltid at det fungerer så bra for alle. Det handler litt om kjemi også og at noen skulle aldri ha blitt lærer.
Uansett, dette har aldri vært grunnen til at VI har valgt hu for L nå.

Positiv erfaring med tilsynspersoner.

Når man har hu, skal man ha en tilsynsperson som fører tilsyn med undervisningen. Dette skjer to ganger i året, på valgfritt sted. Gjerne på skolen. VI foretrekker å dra til skolen.

Vår erfaring med tilsynspersoner er helt fantastisk!
Den første tilsynspersonen vi hadde, rektor på nærskolen, er en positiv dame som var genuint interessert i at våre barn skulle ha god fremgang og ha alt de trengte.
Hun lot oss låne alle skolebøkene på skolen.

Hun lot også L ha kunst og håndverk på skolen. Da jeg spurte om dette, visste hun ikke helt hvordan man skulle gjøre det og hvem som da skal stå for vurderingen og slikt. Derfor undersøkte hun det og fant ut av det, og L fikk delta i K&H på skolen. Slik fikk L også vært sosial og opprettholdt kontakten med de andre i klassen. For dette er jo noe alle er litt opptatt av, nemlig det sosiale, så hvorfor skulle ikke tilsynspersonen også være interessert i å hjelpe til på den måten?!

L og M startet på skolen igjen, men L har nå begynt med hu nok en gang. Denne gangen har vi en ny tilsynsøfrer fordi hun forrige ble pensjonist.
Hun vi har nå, er også rektor på nærskolen og hun er også helt fantastisk. At L skal ha det hun trenger og ha fremgang er hennes utgansgpunkt og hun sa til meg at hun syntes det er kjempeflott at vi hadde muligheten til å gi henne hjemmendervisning og at sikkert mange elever hadde hatt stort utbytte av det. Vi skulle få låne bøker, få tilsendt halvårsplanen, og hvis vi ville kunne jeg få tilgang til diverse kartleggingsprøver og sånne ting.  L kunne få være med på turer med klassen hvis hun ville også.

For oss er det slik at vi, både foreldrene og tilsynsføreren jobber for L`s fremgang og utdanning, og det er i alles interesse at L har det som trengs for dette.

Noen tilsynsførere mener at hvis foreldrene har tatt barnet ut av skolen, så får de selv stå for bøker og får ingen hjelp med det sosiale i form av at barnet kan delta på sfo, eller enkelte fag på skolen. Dette mener jeg er å jobbe imot og ikke MED familien.
Tilsynspersoner er ofte opptatt av det sosiale også, og da hadde det jo hjulpet veldig om de ikke motarbeidet det, men heller hjalp til.

Det er jo faktisk ikke skoleplikt i Norge, men opplæringsplikt. Foreldrene har ansvar for at barna får opplæring og i den forbindelse er skolen et verktøy som man kan velge.
Foreldrene kan også velge å stå for dette selv. Det er en grunnfestet lov vi har i vårt land, som jeg er utrolig takknemlig for.

Om det er noe du lurer på ang. hjemmeundervisning, så bare spør i vei 😀

Følg gjerne Facebooksiden for oppdateringer og andre ting jeg deler ang hu.

Her er en annen som blogger om hu.

Comments are closed.