Tre grunner til at ekteskap ryker

I dag har jeg fått høre noen fine og inspirerende ord som jeg gjerne vil dele med dere.

Det er i hovedsak tre grunner til at ekteskap ryker, og det er:

1. Naturlig motgang, som er motgang knyttet til livshendelser og utfordringer som vi alle støter på i større eller mindre grad, slikt som økonomiske utfordringer, sykdom og også død.

2. Vår ufullkommenhet og de ufullkommenheter vi synes vi ser hos vår ektefelle. Vi må først jobbe med oss selv hele tiden for å bli bedre og i neste rekker må vi tilgi vår ektefelle når det trengs. Vi må ikke være så snare med å se feil hos hverandre, vi bør ikke lete etter feil. Men på en annen side, når det er noe ved vår ektefelle som er noe som trengs å forandre på, så kan man ta det opp på en kjærlig måte, og ikke en dømmende og nedlatende måte. Som ektefeller bør man være bestevenner og interessert i å hjelpe hverandre og å lytte til hverandre..

3. Overdreven individualitet. Dette er som en sykdom i vår tid. Vi må ha all den friheten vi trenger og vi må ha tingene slik vi vil ha dem. Denne overdrevne individualiteten er en trussel mot ekteskapet.

Ekteskapet består av to farger. Hvis man tenker seg at den ene av partene er gul, og den andre er blå og så blander man de godt sammen og får en nydelig grønn farge.
Man lager en ny farge, man starter et nytt liv som innebærer at man må ofre og man jeg jenke seg, man må kanskje legge av seg en livsstil som man hadde før og nedjustere tidsbruken av en hobby.
Men hva da hvis man vil bli blå eller gul igjen? Hvis man tar bort sin farge er det ikke mer grønt igjen. Men saken er jo at blå og gul har vært der hele tiden.

Ekteskapet er under angrep på mange måter. Det er mye som tar fokus bort fra ekteskapet. Ekteskapet er verdt å verne om. Man må aldri senke guarden. Man må beskytte det som er mest dyrebart.
Gjør alt for å beskytte ekteskapet. Søk etter hjelp om nødvendig. Ikke let etter utganger, men let etter løsninger.

En mann fra vår kirke møtte en gang en muslimsk mann. Mannen fra vår kirke visste at muslimene gjorde det slik at foreldrene valgte en ektefelle for sin datter/sønn. Mannen fra vår kirke spurte hvordan dette kunne fungere, hvordan kunne de vite at de ville være glad i hverandre? Muslimen svarte at; dere, dere gifter dere men den dere elsker, og vi, vi elsker den vi gifter oss med.

Det syntes jeg var et veldig godt svar. Og jeg tror at man kan bestemme seg for å elske en annen. Hvis man tjener andre, blir man glad i dem. Handling fører til følelser. Vi er vant til å tenke at følelser fører til handling. Det er jo ikke feil det heller. Men det er også viktig å huske på at handling fører til følelser. Det er spesielt viktig å huske på hvis man merker at romantikken har dabbet av. Da er det faktisk på tide å gå hjem og begynne å jobbe. Da må man jobbe for kjærligheten.

Det er som å ha en jobb. Du jobber og så får du lønn. Ekteskapet krever også mye jobb. Og man får lønn, i form at et lykkelig liv, støtte, vennskap, gode opplevelser og mye mye mer. Og barna vil tjene på det også. Et godt ekteskap er et godt sted å være og det er et godt sted for barn å vokse opp.

4 Comments:

  1. Nydelig skrevet, snuppa og så utrolig sant 🙂

  2. Heisann Linda
    det duskriver er utrolig viktig og riktig. Men, det er også viktig at man ikke tror at man skal holde ut en uholdbar situasjon om det ikke fungerer.
    Men, hvis begge i et ekteskap jobber for at det skal fungere, så vill det fungere. men begge må være med å jobbe.

  3. Fint innlegg!

    Jeg tenker at et parforhold må ha plass til begge individene, men også det «vi» blir til sammen.

Comments are closed