Verden er ikke bra nok for mine barn

Jeg skjønner veldig godt at noen ikke vil få barn pga den verden vi lever i. Det er så mye ondskap og slemme mennesker som kan skade barna våre. Så mange farer.

Hvem vil vel sette barn inn i denne verden?
Jeg kan godt forstå at noen ikke vil det. At noen tenker at verden ikke er bra nok for deres barn.

Jeg tenker det som må være bra nok for barna, er foreldrene.
Verden trenger gode mennesker. MANGE gode mennesker.

Barnas første møte med verden, er deres foreldre. Vi må være gode og nære barnet med omsorg og kjærlighet.
Videre, når barnet blir større og blir ungdom, må vi lære dem grenser. Hva som er gret og ikke greit. OG ikke minst fortsette å nære dem med kjærlighet og tilstedeværesle.

Når vi tar foreldreoppgaven alvorlig og følger opp, bidrar vi til at verden kan bli et litt bedre sted.

Vi kan aldri helgardere oss helt for hva barna våre gjør, men sjansene for at barna våre blir anstendige, gode borgere tror jeg øker jo mer de blir tatt vare på. Å ta vare på sine egne barn, og gi dem omsorg og opplæring, er å ikke bare beskytte det barnet, men også andre barn.

Et barn som ikke mobber, men som står imot – gjør verden til et bedre sted.

Fred i skolegården = fred på jorda.

Ja, verden kan være grusom og hard, men med mange gode mennesker blir verden litt bedre.

Istedenfor å tanke at man ikke bør få barn pga den verdenen vi lever i (selv om jeg skjønner tankegangen), kan man tenke at man skal gjøre barnas verden god ved å være gode foreldre og nære dem med trygge relasjoner og sunne erfaringer som kan gjøre dem til sterke, trygge små superhelter som bidrar til at verden blir et bedre sted.

Å oppfostre snille barn, hver dag, er å direkte bidra til å styrke samfunnet vi lever i. Det er alles ansvar, og en oppgave alle må ta alvorlig og høytidelig.
Da blir verden et litt bedre sted.

2 Comments:

  1. Enig med deg ?
    Forstår de som ikke ønsker å få barn … Likevel forstår jeg ikke, om du skjønner hva jeg mener? Helt enig, at vi som foreldre må påvirke og utrust de på best mulig måte for den store verden. Lære de riktige holdninger og verdier. At alle er like mye verdt, hva kjærlighet er ?

  2. Jeg tenker som så at verden virkelig er fucka hvis gode mennesker slutter å få barn…

Comments are closed