5 vanlige spørsmål om hjemmeundervisning

Det er en litt rar tid vi er i nå da ingen barn kan gå på skolen, men må ha skole hjemme.
Les om forskjellen på hjemmeskole og hjemmeundervisning.

Noen vil nok bli litt overrasket over å se hvor fort det går å ha undervisning hjemme, og hvor effektivt det kan være. Mange opplever også at det er kjempestress og slitsomt med flere barn hjemme på en gang og man skal prøve å få gjort skolearbeid.

Andre igjen har vært innom tanken på hjemmeundervisning uansett og tenker at nå MÅ man jo faktisk prøve, og synes det er veldig spennende.

Det er veldig lite kunnskap om hjemmeundervisning rundt omkring, har jeg merket. De aller fleste er skeptiske, noen er direkte negative, mens noen er nysgjerrige fordi de synes det kan høres fint ut.

Jeg, for min del, prøver ikke å overtale så mange som mulig til å ha hjemmeundervisning. Målet er ikke å «verve» folk til å ha hjemmeundervisning, men jeg ønsker å informere så mange som mulig, fordi jeg synes at alle skal vite om denne muligheten.

Vi har hjemmeundervisning for 3 av våre 8 barn nå for tiden. Eller…..akkurat er jo alle hjemme så klart pga corona, men til vanlig er det 3 stk, som har hu nå her hos oss. 2. 8 og 9. trinn.
De tre eldste er ferdig med eller går nå på vgs (ingen av de har hatt hu), de to neste har hu og går i 8. og 9. trinn, neste der igjen går i 5. trinn på skolen (hjemme nå pga corona- hadde hu i 4. trinn), så er det gutten i 2, trinn som har hu og så minstemann på 4 år som er hjemme.

Er det fint vær, kan man jobbe ute 🙂

5 vanlige spørsmål om hjemmeundervisning

Hvem kan ha hjemmeundervisning?
– Det er ikke noe krav til den som skal undervise barna sine hjemme. Mange tror at foreldrene må være lærere og at en må ha pedagogikk-utdannelse.
Noen sier til meg: «Men jeg har ikke kompetanse til å undervise i matte/naturfag etc, så jeg kan ikke ta på meg det. «
For å undervise på SKOLE må man ha relevant utdanning, men ikke som hjemmeunderviser. Det er to forskjellige ting å undervise på skole og hjemme. Det bare er annerledes. Jeg tenker at her må folk erfare det selv. Jeg kan dele mine erfaringer, men folk må bare gjøre sine egen flotte erfaringer her. Jeg har har mange!
Det magiske med læring, er nemlig ikke den som underviser, men barnet selv. Dets fantasi og nysgjerrighet. Vi voksne må legge legge tilrette og la læring skje. Dette er et stor tema!

Bruker hjemmeundervisere noe bestemt opplegg?
– Det er ikke et krav om et opplegg for undervisningen. Man har metodefrihet. Foreldrene og barna kan legge opp et opplegg som passer deres liv, men felles for alle er at de må forholde seg til kompetansemålene.
Noen har et strikt opplegg hjemme, med timeplan og faste ting. Det passer best for noen.
Mens andre igjen har det litt friere og spontant. Noen lar barna styre læringen omtrent helt selv, og noen har en mix av fast opplegg og selvstyrt læring.
Mange får låne skolebøkene av skolen, men dette kommer helt an på samarbeidsvilligheten til skolen.
Vi her hjemme, er svært heldige, og får låne alle bøker og til og med pc til jentene på 8. og 9. trinn.

Er det noe oppfølging?
– Det er vanlig å ha tilsyn 2 ganger i året. En tilsynslærer utnevnes til å følge opp hjemmeundervisningen. Det er normalt rektor ved nærskolen, men kan også være en man velger selv med tilknytning til skolen/kommunen.
Det er ikke krav om testing av barna, men tilsynslærer kan ønske det hvis det er mistanke om at det «ikke skjer noen ting».

Finnes det noe miljø for hjemmeundervisere?
– NHUF (Norsk Hjemmeundervisningsforbund) avholder treff gjennom året.
Dette året (2020) er det planlagt minst ett treff i måneden i Oslo/omegn. Det er også en Hjemmeundervisningskonferanse på våren. I år ble det avlyst pga. corona, og treff er også inntil videre avlyst.
Vi bor ganske spredt i vårt land, men vi håper å få til aktivitet over hele landet. Det blir opp til de hu-ere som bor rundt omkring i distriktene.
Vi har også en fast sommerleir. Det blir kanskje heller ikke noe av i år, pga corona.
Vi har en gruppe på facebook som er flittig i bruk, der vi deler erfaringer og ideer.


Hvordan sosialiserer dere barna deres?
Det hyppigste spørsmålet vi som hjemmeundervisere gjerne får, dreier seg ikke om det faglige, men om sisialisering:
– Barn som har hjemmeundervisning er med på fritidsaktiviteter som andre barn og kan være sosiale så mye de vil.
Noen familier er ofte sammen med andre familier/venner. Noen familier har mange barn og der går det gjerne av seg selv dette med sosialisering. Der er barna sammen på kryss og tvers av alder og kjønn.
Noen familier er mindre, og det kan være en liten utfordring for foreldrene å få barna til å «henge med andre.
Noen barn er introverte og ønsker ikke veldig mye kontakt med andre.

Mitt inntrykk er at foreldre som har hjemmeundervisning med barna sine er veldig bevisste på dette med sosialisering, og de sørger for at barna treffer andre, ikke bare barn på samme alder, men mennesker i alle aldre.


Les mer om hjemmeundervisning på nhuf.no.

Facebooksiden
Instagram – hjemmeundervisning hos Hagens

Comments are closed.