Du har tatt barna ut av skolen, hva nå?

Jeg husker da jeg først tok to av barna ut av skolen for å ha privat hjemmeundervisning.
Det var ganske skummelt, spesielt de to første ukene. Jeg var redd for reaksjonene og følte på det store ansvaret jeg hadde tatt på meg.
I 3 år, undersøkte jeg alt jeg kunne angående hjemmeundervisning. Først etter 3 år våget jeg å ta skrittet og ta barna ut av skolen.

Nå er det mange som har brukt mye kortere tid enn meg på å bestemme seg for å ta barna ut av skolen. Men så fikk vi jo covid 19 kastet inn i landet og alle fikk en nye hverdag.

Noen har tatt barna ut med tanke på kun en periode, eller på ubestemt tid mens man ser hvordan covid 19 utvikler seg.
Det er også noen som lenge har lekt med tanken på å gjøre hjemmeundervisning til en permanent ordning og som nå fant ut at det passet veldig godt å hive seg i det.

Jeg har selv vært helt i startgropa og her kommer noen tanker jeg vil dele med dere:

Reaksjoner

Du kan regne med at noen synes det du gjør er veldig sært og nesten farlig. Noen synes du er litt gal og er skeptiske.
Det er mange fordommer, men min erfaring er at det ofte springer ut fra uvitenhet.
Etter hvert som dere finner deres måte å gjøre ting på, og dere opparbeider dere erfaring og ser at barna deres lærer fort, mer og bedre, så kommer dere til å slappe mer av.
Det er dere som bestemmer hvordan dere vil bruke dagene deres.
Nå som dere har tatt barna ut av skolen kan dere la livet deres dreie rundt deres verdier og interesser og ikke styres av klokka i like stor grad som før.

Uroligheten dere kan føle på i begynnelsen, vil forsvinne og dere må finne styrke i det valget dere har tatt. Husk på hvorfor dere tok dette valget og dra det frem og husk på det spesielt de dagene dere ikke synes ting fungerer, for de dagene vil komme.

Deschooling

Det er ofte nødvendig med en periode med deschooling. Dette er en periode der man på en måte skifter spor, man får litt avstand til den formen for skole som man er vant til og prøver å tenke nytt.
Det er skrevet masse bra om deschooling. Jeg vil anbefale å søke det opp både på google og youtube og lære en del om det.
Du kan f.eks. starte HER.
Jeg holdt et foredrag om dette emnet på Norsk Hjemmeundervisningsforbund`s konferanse i fjor.

Finne sin stil

Det tar lang tid å finne sin stil. Du har helt sikkert en formening på forhånd om hvordan det hele skal foregå. Men, det kan godt hende at det ikke fungere slik du tenkte. Det betyr ikke at hjemmeundervisning ikke fungerer og at du ikke får det til. Du har bare ikke funnet din stil.
Du kan ha sett noen på youtube som gjøre det på en fin måte som du vil kopiere, noe du gjør. Men barna responderer ikke på det opplegget. Det er ikke barna det er noe galt med da, det er opplegget. Plukk gjerne gode ideer her og der, men vært forberedt på at ikke alt vi fenge slik du hadde trodd.
Det er det som er så fint med hjemmeundervisning, dere kan gjøre det så individuelt dere trenger.

Tilsyn

Når dere har meldt ifra til kommunen om hjemmeundervisning, vil dere bli kontaktet av den som skal være deres tilsynslærer som skal følge dere opp. Det er normalt å ha tilsyn to ganger i året på det sted dere er enige om. f.eks. på skolen, hjemme, biblioteket e.l. Les mer om tilsyn her.

Skolebøker

Noen får låne bøker av skolen. Noen velger å kjøpe bøker selv. Dessverre så er det slik nå at praksisen med å låne ut skolebøker avhenger helt av hvor du bor og hvilken skole du sokner til.
For vår del, er vi svært heldige og får låne skolebøker. Dette syntes jeg var kjekt de første årene, men de siste årene har vi ikke brukt dem så mye. Jeg bruker de som en pekepinn på hva kompetansemålene inneholder. Men nå forholder vi oss til kompetansemålene stort sett uten skolebøkene.
Vi låner bøker på biblioteket, og finner dokumentarer og artikler på nett. Det er flust av nettressurser til alt man måtte ønske.
Det er ganske befriende å klare å frigjøre seg fra skolebøkene. Jeg føler at vi får dekket stoff kanskje enda bredere og dypere, fordi at da går vi ofte mer i dybden på noe som barna ble interessert i.

Konklusjon

Reaksjoner kan komme, men du må stå trygt i deres avgjørelse.
Lær om Deschooling, og dette er like viktig, kanskje mer viktig for foreldrene enn barna. Husk at det dreier seg ikke om å ikke gjøre noe. Det er masse man kan drive med som er læring men som ikke er skolebøker.
Ikke vær redd for at det oppstår hull under descoolingsperioden. Det er nå barnet vil finne frem til læringsglede og ta mer styring over egen læring.
Tilsyn vil etableres og det er viktig at denne personen er positiv til hjemmeundervisning.
Skolebøker får du kanskje låne, kanskje ikke. Det kommer helt an på skolen. Men om du ikke får låne bøker, så fortvil ikke. Du er ikke avhengig av de spesifikke bøkene. Du kan finne alt du trenger på nett og på biblioteket.
Det tar tid å finne sin stil. Ikke gi opp når noe ikke fungere. Noe kan fungere en stund og så må dere kanskje bytte ut litt.

Du finner alt du trenger å vite om hjemmeundervisning på nhuf.no


Comments are closed.